Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σε αυτή τη Δήλωση Αρχών Ιδιωτικού Απορρήτου, περιγράφουμε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων από την Medtronic. Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών, των επιχειρηματικών συνεργατών και προμηθευτών, καθώς και των ασθενών, και ο σεβασμός προς αυτούς είναι καίριας σημασίας για τη συνέχιση της επιτυχίας μας. Θα επεξεργαζόμαστε πάντα τα προσωπικά στοιχεία   

 • Εμπιστευτικά και αμερόληπτα
 • Όπως πρέπει, σύμφωνα με τις δηλώσεις που πραγματοποιούμε 
 • Νόμιμα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, οδηγίες, κανονισμούς και αρχές προστασίας δεδομένων 

Τι είναι η Medtronic; 

Medtronic είναι η επωνυμία που χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε στο σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, περιλαμβανομένης της Medtronic, Inc., μια εταιρεία με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και οποιαδήποτε από τις εταιρείες που ελέγχει όπως οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες εταιρείες. Όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις εμείς ή δικό μας, εννοούμε Medtronic.

Πότε ισχύουν αυτές οι Αρχές Ιδιωτικού Απορρήτου;

Aυτές οι Αρχές Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύουν όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από κράτη στην Ευρώπη. Aυτές οι Αρχές Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύουν για τα προσωπικά δεδομένα όταν τα συλλέγουμε απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων, και επίσης όταν συλλέγουμε δεδομένα από ένα άτομο (ή εταιρεία) που προσδιορίζουν κάποιο άλλο άτομο. Συνεπώς, όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη "εσείς", "εμένα" και "Εγώ" σε αυτή τη Δήλωση Αρχών Ιδιωτικού Απορρήτου, εννοούμε το άτομο τα προσωπικά στοιχεία του οποίου επεξεργαζόμαστε, ανεξάρτητα αν συλλέγουμε τα στοιχεία αυτά απευθείας από το άτομο ή έμμεσα από κάποιον άλλο.

Αυτή η Δήλωση Αρχών Ιδιωτικού Απορρήτου δεν ισχύει όταν επεξεργαζόμαστε στοιχεία:

 •  για τους υπαλλήλους μας στα πλαίσια της απασχόλησής τους ή της παροχής επιχειρηματικών συμβουλών σε εμάς 
 • όπου έχουμε δώσει άλλες αποποιήσεις, πολιτικές, όρους χρήσης ή άλλες ειδοποιήσεις που δείχνουν ότι αυτή η πολιτική δεν ισχύει ή ότι ισχύει κάποια διαφορετική πολιτική ή ειδοποίηση
 • που δεν σας προσδιορίζουν ως μεμονωμένο άτομο, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών στοιχείων (τα οποία καθορίζουμε παρακάτω), ή αφού κάποια στοιχεία έχουν καταστεί ανώνυμα, ώστε να μην είναι πλέον δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για να σας προσδιορίσουν

Τι είναι επεξεργασία δεδομένων;

Επεξεργασία δεδομένων είναι οποιαδήποτε πράξη ή σειρά πράξεων που ενέχει προσωπικά στοιχεία, ανεξάρτητα από το εάν αυτή γίνεται με αυτόματα μέσα ή όχι, συμπεριλαμβανομένων της συλλογής, της χρήσης, της γνωστοποίησης, της προσαρμογής, της τροποποίησης, της διόρθωσης, της ανάκτησης, του συνδυασμού, του αποκλεισμού, της διαγραφής, της μεταβίβασης, της καταστροφής, της καταγραφής, της οργάνωσης, της αποθήκευσης, και της χρήσης προσωπικών στοιχείων.

Τι είναι προσωπικά στοιχεία;

Τα προσωπικά στοιχεία είναι στοιχεία που σχετίζονται με εσάς και τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε ειδικά εσάς, όπως:

 • ονοματεπώνυμο
 • αριθμός τηλεφώνου
 • διεύθυνση e-mail
 • ημερομηνία γέννησης
 • διεύθυνση
 • αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο εθνικό αναγνωριστικό στοιχείο
 •  αριθμός λογαριασμού
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει ή θα μπορούσε να προσδιορίζει εσάς και σχετίζεται με εσάς


Ορισμένα είδη προσωπικών στοιχείων είναι ευαίσθητα δεδομένα.Τα ευαίσθητα δεδομένα ορίζονται παρακάτω. Σε αυτή τη Δήλωση Αρχών Ιδιωτικού Απορρήτου, όταν χρησιμοποιούμε τη φράση προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβάνουμε τα ευαίσθητα δεδομένα εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο.

Πότε και πώς συλλέγει η Medtronic προσωπικά στοιχεία;

H Medtronic μπορεί να συλλέξει προσωπικά στοιχεία με ποικίλους τρόπους. Για παράδειγμα:

 •  Σε ορισμένους τόπους ή στις τοποθεσίες Web, έχετε την ευκαιρία να μας στείλετε προσωπικά στοιχεία σχετικά με εσάς. Για παράδειγμα, μπορείτε να συμπληρώσετε μια φόρμα καταχώρησης/εγγραφής, μια έρευνα ή μια φόρμα e-mail. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μας αφήσετε να εξατομικεύσουμε τις επισκέψεις σας στις διαδικτυακές ιστοσελίδες, οπότε στην περίπτωση αυτή θα σας ζητήσουμε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία ώστε να κάνουμε τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας πιο χρήσιμες για εσάς. Όταν αυτά τα στοιχεία συνδυαστούν με τα μη προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε μέσω cookies, θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι έχετε επισκεφτεί τις ιστοσελίδες μας προηγουμένως.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία από εσάς όταν επικοινωνείτε μαζί μας για πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία σχετικά με εσάς κατά τη διάρκεια των εμπορικών συναλλαγών με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλες επιχειρηματικές επαφές.

Με ποιον τρόπο επεξεργάζεται η Medtronic τα προσωπικά στοιχεία;

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά στοιχεία σας (εξαιρουμένων των ευαίσθητων δεδομένων, για τα οποία γίνεται ξεχωριστή αναφορά παρακάτω):

 • για να απαντήσουμε στα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας
 • για να εκτελέσουμε μια σύμβαση ή για διαπραγματεύσεις σύμβασης με ή σχετικά με εσάς
 • για να δημιουργήσουμε αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων των προσωπικών στοιχείων σας
 • για να επικοινωνήσουμε ταχυδρομικά μαζί σας (ή με άλλους τρόπους με την άδειά σας) με πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για κλινικές δοκιμές και σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες μας ή προϊόντα και υπηρεσίες άλλων
 • για αναλυτικούς σκοπούς, καθώς και για έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση προγραμμάτων, προϊόντων, θεραπειών, υπηρεσιών και περιεχομένου
 • για την κατάργηση των προσωπικών αναγνωριστικών σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, κ.λπ.) ώστε τα στοιχεία να είναι ανώνυμα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα προσδιορίζεστε πλέον ως ξεχωριστό μεμονωμένο άτομο. Αφού τα στοιχεία γίνουν ανώνυμα, δεν θεωρούνται προσωπικά στοιχεία και δεν υπόκεινται στην παρούσα Δήλωση Αρχών Ιδιωτικού Απορρήτου
 • για να εξατομικεύσουμε την πρόσβασή σας στις τοποθεσίες μας στο Web, για παράδειγμα, ενημερώνοντάς σας σχετικά με νέες δυνατότητες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν
 • για να εφαρμόσουμε την παρούσα Δήλωση Αρχών Ιδιωτικού Απορρήτου και να προστατέψουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας με άλλο τρόπο
 • για να προστατέψουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή την υγεία, την ασφάλεια ή την ευημερία κάποιου άλλου
 •  για να συμμορφωθούμε με νόμο ή κανονισμό, δικαστική εντολή ή άλλη νομική υποχρέωση
 • για τα άλλα νόμιμα συμφέροντά μας, εκτός αν αυτή η επεξεργασία θα παραβλάψει τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας
 •  με άλλους τρόπους για τους οποίους δίνετε τη συγκατάθεσή σας

Τι είναι ευαίσθητες πληροφορίες;

Ορισμένα είδη προσωπικών πληροφοριών αποτελούν ευαίσθητα δεδομένα. Ευαίσθητα δεδομένα είναι προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι αποκαλυπτικά για ή σχετιζόμενα με την υγεία (όπως ο σειριακός αριθμός οργάνου ή ημερομηνία εμφύτευσης), τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, τις πολιτικές πεποιθήσεις σας ή την ιδιότητα του μέλους κάποιου εργατικού συνδικάτου.

Θα συλλέγει ή θα επεξεργάζεται η Medtronic τα ευαίσθητα στοιχεία με τρόπο διαφορετικό σε σχέση με τα άλλα προσωπικά στοιχεία;

Η Medtronic θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα ευαίσθητα στοιχεία σας αποκλειστικά:

 •  με τρόπους για τους οποίους έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας,
 • για να προστατέψουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας, σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να δοθεί η ρητή συγκατάθεσή σας ή να ζητηθεί εύλογα,
 • σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,
 • όπου η επεξεργασία είναι αναγκαία για ιατρικούς σκοπούς και φέρουμε υποχρέωση, υπό τις περιστάσεις, εμπιστευτικότητας ισοδύναμης με την υποχρέωση εμπιστευτικότητας ενός επαγγελματία υγείας,
 • για να κατοχυρώσει ή να ασκήσει νομική αξίωση ή να υπερασπιστεί τον εαυτό της από κάποια νομική αξίωση

Για παράδειγμα:

 • Ενδέχεται να συλλέξουμε ευαίσθητα στοιχεία σχετικά με τους ασθενείς από τους πελάτες, τους προμηθευτές ή άλλες επιχειρηματικές επαφές μας όταν σας παρέχουμε υποστήριξη θεραπείας ή τεχνική υποστήριξη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε ευαίσθητα στοιχεία σχετικά με τους ασθενείς όταν λαμβάνουμε ερωτήσεις και συστάσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 •  Ενδέχεται να συλλέξουμε ευαίσθητα στοιχεία όπως απαιτείται από τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) των ΗΠΑ, ευρωπαϊκές και άλλες κρατικές αρχές ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε ευαίσθητα στοιχεία σχετικά με τους συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές, μελέτες και άλλες ερευνητικές πρωτοβουλίες
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε ευαίσθητα στοιχεία απευθείας από εσάς, όταν μας τα δώσετε εθελοντικά

Θα χρησιμοποιήσει ποτέ η Medtronic προσωπικά στοιχεία για να επικοινωνήσει μαζί μου με μηνύματα μάρκετινγκ; 

Μπορεί να επικοινωνήσουμε προσωπικά μαζί σας κατά περιόδους, με e-mail, φαξ, ταχυδρομικώς ή μέσω τηλεφώνου για να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με προγράμματα, προϊόντα, υπηρεσίες και περιεχόμενο που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, εκτός αν μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε επικοινωνία για μάρκετινγκ ή έρευνα αγοράς από εμάς. Αν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί να λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας πριν σας αποστείλουμε συγκεκριμένους τύπους επικοινωνίας μάρκετινγκ, θα σας στείλουμε αυτούς τους τύπους επικοινωνίας μόνο μετά τη λήψη της ρητής συγκατάθεσής σας.

Τι ισχύει αν δεν επιθυμώ πλέον να λαμβάνω μηνύματα μάρκετινγκ από την Medtronic; 

Αν επιθυμείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε επικοινωνία για μάρκετινγκ ή έρευνα αγοράς από εμάς ή θα θέλατε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως περιγράφεται στο κάτω μέρος αυτής της Δήλωσης, ώστε να μας ενημερώσετε σχετικά με το ποιους τύπους επικοινωνίας επιθυμείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε. Επιπλέον, αν έχετε λάβει, ή αν λάβετε στο μέλλον, κάποιο e-mail από εμάς, κάθε e-mail που στέλνουμε, περιλαμβάνει έναν εύκολο, αυτοματοποιημένο τρόπο που σας δίνει τη δυνατότητα να σταματήσετε να λαμβάνετε e-mail από εμάς.

Μοιράζεται ποτέ η Medtronic προσωπικά στοιχεία με τρίτα μέρη; 

Η Medtronic δεν θα μοιραστεί τα προσωπικά στοιχεία σας με κάποιο μη σχετιζόμενο τρίτο πρόσωπο χωρίς την άδειά σας, εκτός όπως αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Αρχών Ιδιωτικού Απορρήτου.

Κατά τη συνήθη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, θα μοιραστούμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία με εταιρείες που μισθώνουμε για να εκτελούν υπηρεσίες ή λειτουργίες για λογαριασμό μας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς προμηθευτές για την αποστολή των προϊόντων μας. Στις περιπτώσεις αυτές, παρέχουμε στον προμηθευτή τα στοιχεία που χρειάζονται για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο και η ταχυδρομική διεύθυνσή σας. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας με τρίτα μέρη, δεν θα τα εξουσιοδοτήσουμε να φυλάξουν, να γνωστοποιήσουν ή να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία σας με άλλα άτομα, εκτός για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών που τους ζητήσαμε να παρέχουν.

Δεν θα πωλήσουμε, δεν θα ανταλλάξουμε ούτε θα δημοσιεύσουμε προσωπικά στοιχεία, εκτός σε συνδυασμό με εταιρική πώληση, συγχώνευση, διάλυση ή εξαγορά.

Ενδέχεται να υποχρεούμαστε από το νόμο να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας ανταποκρινόμενοι σε δικαστική εντολή, κλήτευση, ένταλμα έρευνας, νόμο ή κανονισμό. Ενδέχεται να συνεργαστούμε με αρχές εφαρμογής του νόμου για τη διερεύνηση και ποινική δίωξη των επισκεπτών των τοποθεσιών Web οι οποίοι παραβιάζουν τους κανόνες μας ή έχουν συμπεριφορά η οποία βλάπτει (ή είναι παράνομη) τους άλλους επισκέπτες.

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτα μέρη εφόσον πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση αυτή είναι αναγκαία για:

 • να εφαρμοστεί αυτή η Δήλωση Αρχών Ιδιωτικού Απορρήτου
 • να προστατέψουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας
 • να προστατέψουμε την υγεία, την ασφάλεια ή την ευημερία κάποιου ατόμου
 • να συμμορφωθούμε με νόμο ή κανονισμό, δικαστική εντολή ή άλλη νομική διαδικασία

Θα μεταφέρει ποτέ η Medtronic προσωπικά στοιχεία σχετικά με εμένα σε χώρες διαφορετικές από τη χώρα στην οποία βρίσκομαι; 

Η Medtronic ενδέχεται να μεταφέρει στοιχεία έξω από τη χώρα στην οποία συλλέχτηκαν, σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η οποία αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρα που εφαρμόζει επαρκή μέτρα προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. Θα μεταφέρουμε στοιχεία σε άλλες περιοχές μόνον εφόσον: 

 • η μεταφορά είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και την Medtronic ή για προσυμβατικά μέτρα που λήφθηκαν σε απόκριση στο αίτημά σας, ή 
 • αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας στη μεταφορά, ή 
 • αν τα δεδομένα θα προστατεύονται επαρκώς στην άλλη χώρα, μέσω σύμβασης ή άλλου μέσου προστασίας 

Η Medtronic διαθέτει μηχανισμούς σε όλα τα γραφεία και τις θυγατρικές εταιρείες της που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά στοιχεία που μεταφέρονται μεταξύ των εταιρειών της Medtronic προστατεύονται επαρκώς, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των προσωπικών στοιχείων (τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ευαίσθητα στοιχεία) σε εταιρείες της Medtronic στις Ηνωμένες Πολιτείες

Τι συμβαίνει αν η Δήλωση Αρχών Ιδιωτικού Απορρήτου αλλάξει; 

Αν αποφασίσουμε να πραγματοποιήσουμε κάποια σημαντική αλλαγή σε αυτή τη Δήλωση Αρχών Ιδιωτικού Απορρήτου, θα περιγράψουμε τυχόν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα ενότητα της Δήλωσης. Μπορείτε πάντα να βρείτε το πιο ενημερωμένο αντίγραφο αυτής της Δήλωσης στην ισχύουσα για τη χώρα σας ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση.

Τι ισχύει για την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων; 

Χρησιμοποιούμε εύλογα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα προστασίας για να προστατέψουμε τα προσωπικά στοιχεία σας από απώλεια, εσφαλμένη χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Επίσης, η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας επιτρέπεται μόνο σε αυτούς τους υπαλλήλους και εργολάβους που χρειάζονται να γνωρίζουν τα στοιχεία αυτά για να εκτελέσουν την εργασία τους. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι καμία μετάδοση μέσω Διαδικτύου δεν είναι πάντα 100% ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Ειδικότερα, τα e-mail που αποστέλλονται σε εμάς ή από εμάς ενδέχεται να μην είναι ασφαλή και θα πρέπει, συνεπώς, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποφασίζετε ποια στοιχεία θα μας στείλετε μέσω e-mail.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρήσει η Medtronic τα προσωπικά στοιχεία μου;

Δεν θα διατηρήσουμε τα στοιχεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι απαιτείται. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να διατηρούνται για σημαντικά χρονικά διαστήματα ώστε να τα καταστήσουμε διαθέσιμα όπως και όταν προκύψουν ερωτήματα  ή διαφορές. Οι χρονικές περίοδοι διατήρησης θα καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο των προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται και το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις που ισχύουν για την περίπτωση αυτή και την ανάγκη καταστροφής παλαιότερων, αχρησιμοποίητων στοιχείων με την πρώτη εύλογη ευκαιρία. 
Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Αρχών Ιδιωτικού Απορρήτου για καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου φύλαξής τους.

άρχουν τυχόν πρόσθετες αρχές ιδιωτικού απορρήτου που σχετίζονται με τις τοποθεσίες Web της Medtronic; 

Συνδέσεις.Οι ιστοσελίδες μας μπορεί να περιέχουν συνδέσεις προς ιστοσελίδες των οποίων η λειτουργία πραγματοποιείται από άλλα μέρη. Παρέχουμε τις συνδέσεις για τη διευκόλυνσή σας, αλλά δεν εξετάζουμε, δεν ελέγχουμε, ούτε παρακολουθούμε τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου των ιστοσελίδες των οποίων η λειτουργία πραγματοποιείται από άλλα μέρη και αυτή η Δήλωση Αρχών Ιδιωτικού Απορρήτου δεν ισχύει για αυτές τις τοποθεσίες Web τρίτου μέρους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την απόδοση των ιστοσελίδων των οποίων η λειτουργία πραγματοποιείται από άλλα μέρη ή για τις επιχειρηματικές συναλλαγές σας με αυτά.
Οι ιστοσελίδες μας μπορεί επίσης να περιέχουν συνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες των οποίων η λειτουργία πραγματοποιείται από την Medtronic. Αυτή η Δήλωση Αρχών Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει μόνο για τις τοποθεσίες Web των εταιρειών της Medtronic με έδρα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA) και ενδέχεται να υπάρχουν ελαφρές διακυμάνσεις στη Δήλωση που αναρτάται σε συγκεκριμένες χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Συνεπώς, κάθε φορά που ακολουθείτε μια σύνδεση από αυτήν την ιστοσελίδα προς κάποια άλληιστοσελίδα, ακόμη και προς κάποια άλλη σελίδα της οποίας η λειτουργία πραγματοποιείται από την Medtronic, συνιστούμε να μελετήσετε τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτής της ιστοσελίδας.

Cookies

Η Medtronic ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies στις τοποθεσίες της στο Web. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούμε στα αρχεία του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε την τοποθεσία. Τα cookies μπορεί να αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα στοιχεία που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookies είναι μη προσωπικά στοιχεία. Είστε πάντα ελεύθεροι να αρνηθείτε τα cookies μας αν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά ορισμένα τμήματα των ιστοσελίδων μας στο Web μπορεί να μη λειτουργούν σωστά για εσάς αν κάνετε αυτήν την ενέργεια. Δεν θα επιτρέψουμε σε τρίτα μέρη να τοποθετούν cookies στις ιστοσελίδες μας.

Πώς να επικοινωνήσετε με την Medtronic 

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διατηρούμε τα αρχεία των στοιχείων μας ακριβή. Αν αντιληφθείτε ποτέ ότι τα στοιχεία σας δεν είναι πλήρη, ακριβή ή ενήμερα ή αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Δήλωση Αρχών Ιδιωτικού Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:
 

Medtronic Hellas S.A.
5, Ag. Varvaras str. Halandri
GR-15231, Athens
Tel: +30 210677-9099
Fax: +30 210677-9399


Έκδοση: Δεκέμβριος 2012
 

Το περιεχόμενο και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προορίζονται ως υποκατάστατο επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής, διάγνωσης ή θεραπείας καθ' οιονδήποτε τρόπο. Οι ιστορίες ασθενών που είναι διαθέσιμες είναι εμπειρίες που αφορούν έναν συγκεκριμένο ασθενή. Οι ανταποκρίσεις σε μια θεραπεία μπορεί να διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Να συζητάτε πάντα με τον γιατρό σας για τις πληροφορίες διάγνωσης και θεραπείας και να βεβαιώνεστε ότι κατανοείτε και ακολουθείτε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες. Η Medtronic δε φέρει καμία υπαιτιότητα ή ευθύνη για οιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκληθεί ή θεωρείται ότι έχει προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Για τη λίστα των ενδείξεων, αντενδείξεων, προφυλάξεων, προειδοποιήσεων, και πιθανών ανεπιθύμητων συμβάντων, παρακαλούμε ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης του προϊόντος.

 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος της παρούσας ιστοσελίδας δε μπορεί να αναπαραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια της Medtronic International Trading Sarl.   

Τα MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite και CareLink αποτελούν εμπορικά σήματα της Medtronic, Inc. και των θυγατρικών της. Το CONTOUR είναι εμπορικό σήμα της Ascensia Diabetes Care.