ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ MINIMED 640G

Επιλέξτε την αντλία ινσουλίνης σας παρακάτω:

Ειδοποιησεις και συναγερμοι για τη MiniMed Veo
Ειδοποιησεις και συναγερμοι για τη MiniMed 640G

MiniMed® 640G

 

Ειδοποιήσεις

Μια ειδοποίηση σε ενημερώνει για μια κατάσταση η οποία ίσως χρειάζεται την προσοχή σου. Όταν εμφανισθεί μια ειδοποίηση, πρέπει να ελέγξετε τι σάς λέει η αντλία σας. Παραδείγματα ειδοποιήσεων περιλαμβάνουν το Σχεδόν Άδειο δοχείο ή τη Χαμηλή Μπαταρία.

Όταν εμφανισθεί μια ειδοποίηση:

Φωτισμός Ενημέρωσης Ειδοποίησης:

Το κόκκινο φως στην αντλία θα αναβοσβήσει μια φορά ακολουθούμενο από μια παύση, θα αναβοσβήσει ακόμα μια φορά ακολουθούμενο πάλι από μια παύση. Αυτή η σειρά θα συνεχίσει μέχρι η ειδοποίηση να σταματήσει. Το μοτίβο του φωτισμού φαίνεται εδώ: 

MiniMed 640G insulin pump alarm notification light

MiniMed 640G insulin pump alert notification light

Ήχος

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις Επιλογής Ήχου, η αντλία εκπέμπει έναν επαναλαμβανόμενο ήχο ειδοποίησης, μια συνεχόμενη διπλή δόνηση, ή και τα δύο.

Εμφάνιση

Η αντλία θα εμφανίσει μια ειδοποίηση με ένα κίτρινο εικονίδιο και οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να γίνει .
Για να αντιληφθείτε και να σταματήσετε την ειδοποίηση: :

  1. Διαβάστε το κείμενο στην οθόνη για να κατανοήσετε την ειδοποίηση και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.
  2. Πιέστε Press.
  3. Πιέστε Press.

Χαμηλή ένδειξη μπαταρίας της αντλίας ινσουλίνης MiniMed 640G

Ένα δεν ανταποκριθείτε σε κάποια ειδοποίηση, το μοτίβο ήχου/δόνησης επαναλαμβάνεται κάθε πέντε λεπτά, μέχρι να απαλειφτεί ο συναγερμός.

Συναγερμός

Όταν ενεργοποιείται ένας συναγερμός, σημαίνει ότι κάτι εντοπίστηκε το οποίο εμποδίζει την παροχή ινσουλίνης. Δεν λαμβάνετε ινσουλίνη. Είναι σημαντικό να αντιλαμβάνεστε αμέσως έναν συναγερμό. Παραδείγματα συναγερμών είναι ο αποκλεισμός ροής της ινσουλίνης και η άμεση Αντικατάσταση της μπαταρίας.

Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός:

Φωτισμός Ενημέρωσης Συναγερμού

Το κόκκινο φως στην αντλία θα αναβοσβήσει μια φορά ακολουθούμενο από μια παύση, θα αναβοσβήσει ακόμα μια φορά ακολουθούμενο πάλι από μια παύση. Αυτή η σειρά θα συνεχίσει μέχρι η ειδοποίηση να σταματήσει. Το μοτίβο του φωτισμού φαίνεται εδώ: 

MiniMed 640G insulin pump alarm notification light

Ήχος

Ανάλογα με τις ρυμίσεις Επιλογής Ήχου, η αντλία εκπέμπει έναν επαναλαμβανόμενο ήχο ειδοποίησης, μια συνεχόμενη τριπλή δόνηση, ή και τα δύο.

Εμφάνιση

Η αντλία θα εμφανίσει μια ειδοποίηση με ένα κόκκινο εικονίδιο και οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να γίνει. 
Για να αντιληφθείτε και να σταματήσετε την ειδοποίηση: 

  1. Διαβάστε το κείμενο στην οθόνη για να κατανοήσετε την ειδοποίηση και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.
  2. Πιέστε Press .
  3. Πιέστε  .


Εάν δεν ανταποκριθείτε σε κάποιο συναγερμό, το μοτίβο ήχου/δόνησης επαναλαμβάνεται κάθε λεπτό για 10 λεπτά. Μετά από 10 λεπτά, ο συναγερμός γίνεται σειρήνα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Info   Είναι σημαντικό να είστε σε θέση να αντιληφθείτε έναν συναγερμό αποκλεισμού ροής ινσουλίνης. 

Αυτός ο συναγερμός σημαίνει ότι η ινσουλίνη δεν είναι σε θέση να κυκλοφορήσει μέσα από το σωλήνα ή τον σωληνίσκο. Εάν εμφανισθεί αυτός ο συναγερμός, ελέγξτε για να δείτε εάν το σετ έγχυσής σας έχει αποκολληθεί ή ο σωλήνας σας έχει συστραφεί.

  • Εάν δεν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα και δεν είστε σε θέση να αλλάξετε τη δεξαμενή και το σετ έγχυσής σας αμέσως, μπορείτε να επιλέξετε την Συνέχιση Βασικού. Εάν ο συναγερμός αποκλεισμού ροής εμφανισθεί πάλι, ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη. Επιλέξτε Επανάληψη και αλλάξτε τη δεξαμενή και το σετ έγχυσής σας. 
  • Εάν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα ή εάν έχει εξαντληθεί η ινσουλίνη από τη εδξαμενή σας, ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη. Επιλέξτε Επαναφορά για να αλλάξτε τη δεξαμενή και το σετ έγχυσής σας.

 

Το περιεχόμενο και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προορίζονται ως υποκατάστατο επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής, διάγνωσης ή θεραπείας καθ' οιονδήποτε τρόπο. Οι ιστορίες ασθενών που είναι διαθέσιμες είναι εμπειρίες που αφορούν έναν συγκεκριμένο ασθενή. Οι ανταποκρίσεις σε μια θεραπεία μπορεί να διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Να συζητάτε πάντα με τον γιατρό σας για τις πληροφορίες διάγνωσης και θεραπείας και να βεβαιώνεστε ότι κατανοείτε και ακολουθείτε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες. Η Medtronic δε φέρει καμία υπαιτιότητα ή ευθύνη για οιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκληθεί ή θεωρείται ότι έχει προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Για τη λίστα των ενδείξεων, αντενδείξεων, προφυλάξεων, προειδοποιήσεων, και πιθανών ανεπιθύμητων συμβάντων, παρακαλούμε ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης του προϊόντος.

 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος της παρούσας ιστοσελίδας δε μπορεί να αναπαραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια της Medtronic International Trading Sarl.   

Τα MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite και CareLink αποτελούν εμπορικά σήματα της Medtronic, Inc. και των θυγατρικών της. Το CONTOUR είναι εμπορικό σήμα της Ascensia Diabetes Care.