ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Αντλία ινσουλίνης MiniMed® 640G 3,0 mL 
Διαστάσεις περίπου 5,3 (πλάτος) x 9,6 (μήκος) x 2,5 (ύψος) cm.

Σειρά MiniMed® Veo 5 (554) 
Σχεδόν στο μέγεθος ενός κινητού τηλεφώνου και με διαστάσεις μόνο 5,1 x 7,6 x 2 cm.

Σειρά MiniMed® Veo 7 (754) 
Διαστάσεις 5,1 x 9,1 x 2 cm.

Αντλία ινσουλίνης MiniMed® 640G 3,0 ml 
Ζυγίζει μόνο 102 γραμμάρια περιλαμβανομένης της μπαταρίας.

Αντλία ινσουλίνης της σειράς MiniMed® Veo™ 5 
Ζυγίζει μόνο 95 γραμμάρια περιλαμβανομένης της μπαταρίας.

Αντλία ινσουλίνης της σειράς MiniMed® Veo 7  
Weighs just 102 γραμμάρια περιλαμβανομένης της μπαταρίας.

ΧΡΗΣΗ

Αντλία ινσουλίνης MiniMed™ 640G

 • Απαιτείται μια καινούρια μπαταρία τύπου AA (1,5 V).
 • Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μια καινούρια μπαταρία λιθίου τύπου AA.
 • Η αντλία δέχεται επίσης αλκαλική μπαταρία τύπου AA ή μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου-υδριδίου τύπου ΑA NiMH.
 • Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία ψευδαργύρου-άνθρακα στην αντλία σας.
 • Η ζωή της μπαταρίας είναι συνήθως 7 με 14 ημέρες ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας που χρησιμοποιείται.
 • Μερικές λειτουργίες που μπορεί να μειώσουν τη ζωή της μπαταρίας :
  • ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού
  • ρύθμιση υψηλής φωτεινότητας
  • ειδοποίηση με δόνηση   
  • τηλεχειριστήριο & μετρητής 
  • υψηλός βασικός ρυθμός –  “υπερβολική” χρήση κουμπιών, χορήγηση δόσεων και επαναφορά  
  • Συχνά σήματα χαμένου αισθητήρα / ειδοποιήσεις μη εύρεσης σήματος αισθητήρα (λειτουργία αισθητήρα)


Αντλία ινσουλίνης MiniMed™ Veo™ 

 • Αλκαλική μπαταρία τύπου AAA 
 • Οι μπαταρίες Energizer διαθέτουν ένα παράθυρο πρόβλεψης χρόνου από την προειδοποίηση "χαμηλής μπαταρίας" έως ότου το σύστημα χάσει την ισχύ του (κατάσταση “μη απομένουσα ισχύς”). Αυτό βοηθά στη διασφάλιση ότι οι κατάλληλες ειδοποιήσεις μπαταρίας λαμβάνονται όσο μειώνεται η ισχύς της μπαταρίας.
 • Η χρήση μπαταριών άλλων κατασκευαστών ή τύπου μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διακύμανση.
 • Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι συνήθως 7 με 10 ημέρες.
 • Μερικές λειτουργίες που μπορεί να μειώσουν τη ζωή της μπαταρίας είναι:
  • χρήση οπίσθιου φωτισμού
  • ειδοποίηση με δόνηση   
  • τηλεχειριστήριο & Μετρητής 
  • υψηλός βασικός ρυθμός –  “υπερβολική” χρήση κουμπιών, χορήγηση δόσεων και προετοιμασία  
  • συχνά χαμένος αισθητήρας/ειδοποιήσεις ασθενούς σήματος (λειτουργία αισθητήρα)

ΧΑΜΗΛΗ ΓΛΥΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Η λειτουργία αναστολής χορήγησης σε χαμηλή γλυκόζη είναι μια λειτουργία συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM) για να βοηθήσει ανθρώπους που ίσως έχουν φοβία για υπογλυκαιμία ή άγνοια υπογλυκαιμίας. Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η αντλία αναστέλλει αυτόματα την έγχυση ινσουλίνης για 2 ώρες όταν τα επίπεδα γλυκόζης φθάσουν σε ένα προκαθορισμένο όριο και, χωρίς παρέμβαση, θα ξεκινήσει εκ νέου την παροχή βασικής ινσουλίνης στον προκαθορισμένο της ρυθμό. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του αισθητήρα παραμένουν εν ισχύ κατά τη διάρκεια αναστολής της ινσουλίνης.

Εάν ΔΕΝ ανταποκριθείτε στο συναγερμό, η αντλία αναστέλλει την παροχή ινσουλίνης, ακούγεται μια ειδοποίηση σειρήνας και εμφανίζει την ένδειξη "Έχω διαβήτη, καλέστε για άμεση βοήθεια". Η αντλία αναστέλλει την παροχή ινσουλίνης για 2 ώρες. Μετά από 2 ώρες η αντλία θα ξεκινήσει εκ νέου την παροχή βασικής ινσουλίνης. Εάν η γλυκόζη αίματος παραμένει χαμηλή 4 ώρες μετά την επαναχορήγηση της βασικής ινσουλίνης, η παροχή ινσουλίνης αναστέλλεται και πάλι.

Εάν ΔΕΝ ανταποκριθείτε στον συναγερμό, μπορείτε να επιλέξετε να αναστείλετε ή να επανεκκινήσετε την παροχή βασικής ινσουλίνης. Εάν ξεκινήσετε εκ νέου την παροχή βασικής ινσουλίνης, τότε η αντλία σας θα συνεχίσει να παρέχει ινσουλίνη. Εάν επιλέξετε να την αναστείλετε, η αντλία αναστέλλει την παροχή ινσουλίνης όπως περιγράφεται παραπάνω. Όταν η λειτουργία Αναστολής Χορήγησης σε Χαμηλή Γλυκόζης είναι ενεργοποιημένη η αντλία ακούγεται η σειρήνα για να διασφαλιστεί ότι ο συναγερμός ακούγεται και ακολουθούνται οι απαραίτητες ενέργειες.

Η περίοδος των δύο ωρών έχει βασιστεί σε κλινικά στοιχεία και επιτρέπει στη γλυκόζη αίματος να επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα. Η περίοδος των 4 ωρών για την επανεκκίνηση παροχής ινσουλίνης μετά την αναστολή της μειώνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης της υπεργλυκαιμίας.

Το SmartGuard™ είναι μια νέα λειτουργία αναστολής χορήγησης σε χαμηλή γλυκόζη η οποία έχει σχεδιασθεί για να βοηθήσει ανθρώπους που ίσως έχουν φοβία για υπογλυκαιμία ή άγνοια υπογλυκαιμίας. Μπορεί να αναστείλει την παροχή ινσουλίνης σε χαμηλά επίπεδα ή πριν και να ξεκινήσει εκ νέου αυτόματα. Εάν η λειτουργία "Αναστολή πριν το χαμηλό όριο" του SmartGuard™ είναι ενεργοποιημένη, η αντλία μπορεί αυτόματα να αναστείλει την έγχυση ινσουλίνης για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 ωρών όταν τα επίπεδα του αισθητήρα γλυκόζης προβλέπεται να προσεγγίσουν ένα προκαθορισμένο όριο, και χωρίς παρέμβαση, θα ξεκινήσει εκ νέου την παροχή βασικής ινσουλίνης στον προκαθορισμένο της ρυθμό. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του αισθητήρα παραμένουν εν ισχύ κατά τη διάρκεια αναστολής της ινσουλίνης.

Οι λειτουργίες της χαμηλής γλυκόζης σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε την αντλία σας να ειδοποιεί, να αναστέλλει την παροχή ινσουλίνης ή να ειδοποιεί και να αναστέλλει την ινσουλίνη εάν είτε προσεγγίζετε το χαμηλό όριο του αισθητήρα γλυκόζης σας, ή έχετε φθάσει το χαμηλό όριο του αισθητήρα γλυκόζης σας.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ρυθμίσεις της ειδοποίησης χαμηλής γλυκόζης.

Ονομασία ρύθμισης χαμηλού ορίου Πώς λειτουργεί
Αναστολή πριν το χαμηλό όριο

Η αντλία σας προσωρινά σταματάει την παροχή ινσουλίνης εάν προβλέπεται από τις εγγραφές του αισθητήρα γλυκόζης σας ότι θα είναι 20mg/dl πάνω από το χαμηλό (κατώτερο) όριο εντός 30 λεπτών.

Ενεργοποιώντας τη λειτουργία αναστολής πριν το χαμηλό όριο, αυτόματα ενεργοποιεί την ειδοποίηση σε χαμηλό όριο.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναστολής πριν το χαμηλό όριο, η παροχή ινσουλίνης δεν αναστέλλεται εκτός και εάν είστε τουλάχιστον 70mg/dl πάνω από το χαμηλό σας όριο.

Ειδοποίηση πριν το χαμηλό όριο Το σύστημά σας ειδοποιεί κάθε φορά που προβλέπεται ότι ο αισθητήρας γλυκόζης σας θα φθάσει το χαμηλό όριο εντός 30 λεπτών. Η ειδοποίηση πριν το χαμηλό όριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε είναι απενεργοποιημένη η αναστολή πριν το χαμηλό όριο είτε όχι.
Αναστολή σε χαμηλό όριο Η αντλία σας σταματάει προσωρινά την παροχή ινσουλίνης εάν οι εγγραφές του αισθητήρα γλυκόζης σας φθάσουν ή πέσουν κάτω από το χαμηλό όριό σας.
Ειδοποίηση σε χαμηλό όριο Το σύστημά σας σας ειδοποιεί όταν οι εγγραφές του αισθητήρα γλυκόζης σας φθάσουν ή πέσουν κάτω από το χαμηλό όριό σας.

Όταν η αντλία σας αναστέλλει την ινσουλίνη εξαιτίας της "Αναστολής πριν το χαμηλό όριο" το μήνυμα "Ο αισθητήρας γλυκόζης προσεγγίζει το Χαμηλό Όριο. Ελέγξτε τη Γλυκόζη Αίματος" εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

Εάν ΔΕΝ ανταποκριθείτε στον συναγερμό, η αντλία αναστέλλει την παροχή ινσουλίνης, ακούγεται μια ειδοποίηση σειρήνας και εμφανίζει την ένδειξη "Έχω διαβήτη, καλέστε για άμεση βοήθεια" Ο ρυθμός παροχής βασικής ινσουλίνης της αντλίας θα ξεκινήσει εκ νέου με τρεις τρόπους:

 1. Επανεκκινείτε χειροκίνητα τον ρυθμό παροχής βασικής ινσουλίνης
 2. ρυθμός παροχής βασικής ινσουλίνης επανεκκινείται αυτόματα με βάση τα ακόλουθα:
  • Η αντλία έχει ανασταλεί για τουλάχιστον 30 λεπτά ΚΑΙ
  • αισθητήρας γλυκόζης είναι τουλάχιστον 20mg/dl πάνω από το χαμηλό όριο ΚΑΙ
  • αισθητήρας γλυκόζης προβλέπεται να δείχνει τιμή μεγαλύτερη από 40mg/dl πάνω από το χαμηλό όριο για τα επόμενα 30 λεπτά
 3. Η παροχή ινσουλίνης έχει ανασταλεί για 2 ώρες

 

Εάν ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ στον συναγερμό, μπορείτε να επιλέξετε να αναστείλετε ή να ξεκινήσετε εκ νέου την παροχή βασικής ινσουλίνης. Εάν ξεκινήσετε εκ νέου την παροχή βασικής ινσουλίνης η αντλία σας θα συνεχίσει να παρέχει ινσουλίνη. Εάν επιλέξετε την αναστολή, η αντλία αναστέλλει την παροχή ινσουλίνης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Οι ειδοποιήσεις υψηλών και χαμηλών επιπέδων γλυκόζης πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10 mg/dl διαφορά μεταξύ τους.

Εάν ρυθμίσετε το όριο υψηλής γλυκόζης στα 180 mg/dl, τότε δε μπορείτε να ρυθμίσετε το όριο χαμηλής γλυκόζης σε περισσότερο από 170 mg/dl.

Αντίστροφα, εάν ρυθμίσετε το όριο χαμηλής γλυκόζης στα 50 mg/dl τότε δε μπορείτε να ρυθμίσετε το υψηλό όριο σε λιγότερο από 60 mg/dl.

Ένα βέλος είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω υποδεικνύει ότι οι τιμές της γλυκόζης έχουν αυξηθεί/μειωθεί κατά 1-2 mg/dl ανά λεπτό ή κατά 20-40 mg/dl τα τελευταία 20 λεπτά.

Δύο βέλη είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω υποδεικνύουν ότι οι τιμές της γλυκόζης έχουν αυξηθεί/μειωθεί κατά 2-3 mg/dl ανά λεπτό ή κατά 40-60 mg/dl τα τελευταία 20 λεπτά.

Τρία βέλη είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω υποδεικνύουν ότι οι τιμές της γλυκόζης έχουν αυξηθεί/μειωθεί κατά περισσότερο από 3 mg/dl ανά λεπτό ή περισσότερο από 60 mg/dl τα τελευταία 20 λεπτά.

Τα βέλη αλλαγής ρυθμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν έναν ασθενή να αντιληφθεί πότε τα επίπεδα της γλυκόζης του αυξάνονται/μειώνονται γρήγορα και να ενεργήσει προκειμένου να αποτρέψει οποιοδήποτε σοβαρό επεισόδιο.