ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Mozilla Firefox

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ε1. Τι είναι το πρόσθετο Java (γνωστό και ως βοηθητική εφαρμογή Java);

Η Java είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο. Βοηθητική εφαρμογή είναι ένα μικρό διαδικτυακό πρόγραμμα που είναι γραμμένο σε γλώσσα Java. Το πρόσθετο είναι ένα τμήμα εντός της γλώσσας προγραμματισμού Java το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών εντός του προγράμματος περιήγησης.

Ε2. Γιατί το CareLink® Personal απαιτεί τη χρήση Java;

Το CareLink Personal χρησιμοποιεί Java για την αποστολή ή συλλογή δεδομένων από την υποστηριζόμενη από τη Medtronic ιατρική συσκευή σας (π.χ. αντλία ινσουλίνης) προς τον υπολογιστή σας. Η Java χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τη συσκευή σας και για τη μετάδοση δεδομένων προς ένα ασφαλές κέντρο δεδομένων της Medtronic, όπου τα εν λόγω δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία και διατίθενται για προβολή στις αναφορές του CareLink Personal.

Ε3. Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τις αυτόματες ενημερώσεις στο πρόγραμμα περιήγησης Mozilla® FireFox®;

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις του προγράμματος περιήγησης FireFox.

1. Επιλέξτε το κουμπί «Μενού» στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης

2. Επιλέξτε «Επιλογές»

3. Επιλέξτε «Για προχωρημένους» στο αριστερό πλαίσιο

4. Επιλέξτε την καρτέλα «Ενημέρωση»

5. Πατήστε στη δεύτερη επιλογή κάτω από το «Ενημερώσεις Firefox» – Έλεγχος για ενημερώσεις, αλλά με δυνατότητα επιλογής για το αν εγκατασταθούν ή όχι

Ε4. Τι να κάνω αν το πρόγραμμα περιήγησης FireFox έχει ήδη ενημερωθεί στην τελευταία έκδοση που δεν υποστηρίζει Java;

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το CareLink Personal για την αποστολή των δεδομένων συσκευής της Medtronic (π.χ. αντλίες ινσουλίνης), συνιστάται η χρήση των προγραμμάτων περιήγησης Internet Explorer® (Windows) ή Safari® (Mac OS). Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε λύσεις για το CareLink και θα σας ενημερώσουμε όταν αυτό καταστεί πλήρως συμβατό με την πιο πρόσφατη έκδοση του FireFox.

Ε5. Πώς μπορώ να ελέγξω ποια έκδοση του FireFox χρησιμοποιώ;

Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση του FireFox στο σύστημά σας.

1. Επιλέξτε το κουμπί «Μενού» στην επάνω δεξιά γωνία

2. Επιλέξτε το εικονίδιο βοήθειας «?» στην κάτω δεξιά γωνία

3. Επιλέξτε «Περί Firefox» και θα εμφανιστεί ο τρέχων αριθμός έκδοσης στο αναδυόμενο παράθυρο, κάτω από την ονομασία Firefox

Ε6. Αν το πρόγραμμα περιήγησης έχει ήδη ενημερωθεί αυτόματα, μπορώ να επιστρέψω σε προηγούμενη έκδοση;

Δεν συνιστάται η επιστροφή σε προηγούμενη έκδοση. Αντ' αυτού, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε εναλλακτικά το πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer όταν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το CareLink Personal. Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε σε προηγούμενη έκδοση του FireFox, χρειάζεται να ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα για απενεργοποίηση των αυτόματων ενημερώσεων, προκειμένου να αποτρέψετε την αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος περιήγησης από το σύστημα αμέσως μετά την επιστροφή σε προηγούμενη έκδοση.

Ε7. Πότε θα ενημερωθεί το CareLink Personal ώστε να είναι συμβατό με την πιο πρόσφατη έκδοση του FireFox;

Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι ομάδες μας αναζητούν ενεργά λύσεις σε προβλήματα συμβατότητας με προγράμματα περιήγησης, όπως σε αυτήν την περίπτωση. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του ζητήματος, ωστόσο θα σας ενημερώσουμε αμέσως μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες.

Το περιεχόμενο και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προορίζονται ως υποκατάστατο επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής, διάγνωσης ή θεραπείας καθ' οιονδήποτε τρόπο. Οι ιστορίες ασθενών που είναι διαθέσιμες είναι εμπειρίες που αφορούν έναν συγκεκριμένο ασθενή. Οι ανταποκρίσεις σε μια θεραπεία μπορεί να διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Να συζητάτε πάντα με τον γιατρό σας για τις πληροφορίες διάγνωσης και θεραπείας και να βεβαιώνεστε ότι κατανοείτε και ακολουθείτε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες. Η Medtronic δε φέρει καμία υπαιτιότητα ή ευθύνη για οιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκληθεί ή θεωρείται ότι έχει προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Για τη λίστα των ενδείξεων, αντενδείξεων, προφυλάξεων, προειδοποιήσεων, και πιθανών ανεπιθύμητων συμβάντων, παρακαλούμε ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης του προϊόντος.

 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος της παρούσας ιστοσελίδας δε μπορεί να αναπαραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια της Medtronic International Trading Sarl.   

Τα MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite και CareLink αποτελούν εμπορικά σήματα της Medtronic, Inc. και των θυγατρικών της. Το CONTOUR είναι εμπορικό σήμα της Ascensia Diabetes Care.