Τα σετ έγχυσης και οι δεξαμενές αποτελούν βασικές συνιστώσες της επιτυχούς θεραπείας με αντλία ινσουλίνης.

Όλα τα σετ έγχυσης και οι δεξαμενές MiniMed™ λειτουργούν ως ένα σύστημα με την αντλία, παρέχοντας μοναδική διασύνδεση, σχεδιασμένη για πιο ασφαλή εφαρμογή από την τυπική σύνδεση luer.

Το βασικό τμήμα αυτού του συστήματος παροχής ινσουλίνης είναι η σύνδεση MiniMed, η οποία είναι κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας*, μοναδική και σε κάθε σετ έγχυσης.

Η σύνδεση MiniMed™ είναι:

  • Εργονομική – με μεγάλη επιφάνεια κρατήματος για μεγαλύτερη άνεση
  • Ασφαλής - σχεδιασμένη για να μειώνει τον κίνδυνο απόφραξης, ακούσιας χορήγησης ινσουλίνης και διαρροής
  • Σας παρέχει αυτοπεποίθηση - ηχητικό κλικ! Υποδεικνύει ότι όλα τα μέρη έχουν συνδεθεί και ασφαλιστεί σωστά

2 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Οι ασθενείς που είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τη σύνδεση MiniMed™ καθώς και τη σύνδεση luer προτίμησαν τη σύνδεση MiniMed™ 3 φορές περισσότερ**.

 

Τα σχόλια/πληροφορίες από τους ασθενείς μας σε όλο τον κόσμο υποδεικνύουν ότι το σύστημα MiniMed είναι ένα αξιόπιστο σύστημα: κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται από ασθενείς περισσότερα από εκατό εκατομμύρια σετ έγχυσης και δεξαμενές MiniMed.**

Η επιλογή ενός αξιόπιστου Σετ Έγχυσης και Δεξαμενής που ταιριάζει σε εσάς και τον τρόπο ζωής σας είναι σημαντική για επιτυχημένη θεραπεία με αντλία. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης του διαβήτη σας και, επομένως, θα πρέπει να επιλέγονται με προσοχή.