Αλλαγή ανά 2 - 3 ημέρες των σετ έγχυσης και των δεξαμενών MiniMed™

Πρόταση για καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο1