Πολλοί άνθρωποι με διαβήτη Τύπου 1 δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να επωφεληθούν από μια αντλία ινσουλίνης. Γενικά, εάν βιώνουν οτιδήποτε από τα παρακάτω, είναι εφικτό να πάνε καλύτερα με μια αντλία ινσουλίνης.

  • Ανησυχία για τις μακροχρόνιες επιπλοκές
  • Πρώτα συμπτώματα μακροχρόνιων επιπλοκών
  • Φοβία για τις βελόνες
  • Δυσκολία στη διαχείριση των υψηλών και χαμηλών επιπέδων γλυκόζης
  • Φοβία για υπογλυκαιμικά επεισόδια, ειδικά τη νύχτα
  • HbA1c εκτός στόχου
  • Ανεπίγνωστες υπογλυκαιμίες
  • Αναζήτηση μεγαλύτερης ευελιξίας στην καθημερινότητα τους


Ένας τρόπος να παραμείνετε εντός ενός αποδεκτού εύρους- στόχου των τιμών γλυκόζης είναι να παρακολουθείτε οι ίδιοι τη γλυκόζη αίματος (SMBG) τουλάχιστον 4-5 φορές την ημέρα και να κάνετε προσαρμογές στη θεραπεία όπως απαιτείται. Η αντλία ινσουλίνης MiniMed™ 640G, με τη χρήση του Bolus Wizard® μπορεί να κάνει αυτούς τους υπολογισμούς και τις προσαρμογές για να συμβάλλει στη βελτίωση της ρύθμισης της γλυκόζης σας.

Συζητήστε με τον γιατρό σας για τη θεραπεία με αντλία ινσουλίνης και εάν είναι κατάλληλη για εσάς.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ MINIMED™ 640G

Η αντλία ινσουλίνης MiniMed™ 640G διατίθεται με την ενσωματωμένη λειτουργία της Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGM) και το Λογισμικό Διαχείρισης Θεραπείας CareLink™.

Σε συνδυασμό με το CGM, η αντλία ινσουλίνης MiniMed™ 640G είναι σήμερα το μοναδικό σύστημα αντλίας ινσουλίνης με την έξυπνη τεχνολογία SmartGuard™ η οποία βοηθά στη μείωση των επεισοδίων υπογλυκαιμίας*. Εάν τα επίπεδα της γλυκόζης σας έχουν πτωτική τάση και πλησιάζουν επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, το SmartGuard™ προβλέπει ότι πλησιάζετε σε χαμηλά επίπεδα και σταματά αυτόματα την χορήγηση ινσουλίνης, 30 λεπτά νωρίτερα. Όταν τα επίπεδα της γλυκόζης σας επανέλθουν, θα ξαναρχίσει αυτόματα την παροχή ινσουλίνης. Αυτό μπορεί να είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του κλασσικού αυτοελέγχου (SMBG) διότι το Σύστημα MiniMed™ 640G σας ειδοποιεί έγκαιρα προτού ξεπεραστούν τα προκαθορισμένα όρια και επιπλέον σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και τις τρέχουσες τάσεις των τιμών της γλυκόζης.