ΣΥΣΤΗΜΑ MINIMED

Σχετικά με την παροχή-ινσουλίνης

Τα σετ έγχυσης και οι δεξαμενές αποτελούν βασικές συνιστώσες της επιτυχούς θεραπείας με αντλία ινσουλίνης.

Όλα τα σετ έγχυσης και οι δεξαμενές MiniMed® λειτουργούν ως ένα σύστημα με την αντλία, παρέχοντας μοναδική διασύνδεση, σχεδιασμένη για πιο ασφαλή εφαρμογή από την τυπική σύνδεση luer.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ

  • Τα σετ έγχυσης και οι δεξαμενές MiniMed ως βασικές συνιστώσες της επιτυχούς θεραπείας με αντλία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Το βασικό τμήμα αυτού του συστήματος παροχής ινσουλίνης είναι η σύνδεση MiniMed, η οποία είναι κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας*, μοναδική και σε κάθε σετ έγχυσης.

MiniMed Connection

Η σύνδεση MiniMed είναι:

  • Εργονομική – με μεγάλη επιφάνεια κρατήματος για μεγαλύτερη άνεση
  • Ασφαλής - σχεδιασμένη για να μειώνει τον κίνδυνο απόφραξης, ακούσιας χορήγησης ινσουλίνης και διαρροής

  •  Σας παρέχει αυτοπεποίθηση - ηχητικό κλικ! Υποδεικνύει ότι όλα τα μέρη έχουν συνδεθεί και ασφαλιστεί σωστά

2 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Secured insulin delivery connection Secured insulin delivery connection

Οι ασθενείς που είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τη σύνδεση MiniMed καθώς και τη σύνδεση luer προτίμησαν τη σύνδεση MiniMed 3 φορές περισσότερ**


Τα σχόλια/πληροφορίες από τους ασθενείς μας σε όλο τον κόσμο υποδεικνύουν ότι το σύστημα MiniMed είναι ένα αξιόπιστο σύστημα: κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται από ασθενείς περισσότερα από εκατό εκατομμύρια σετ έγχυσης και δεξαμενές MiniMed.**
 

Η επιλογή ενός αξιόπιστου Σετ Έγχυσης και Δεξαμενής που ταιριάζει σε εσάς και τον τρόπο ζωής σας είναι σημαντική για επιτυχημένη θεραπεία με αντλία. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης του διαβήτη σας και, επομένως, θα πρέπει να επιλέγονται με προσοχή.

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

  • * Σύνδεση Paradigm - Ευρεσιτεχνία ΗΠΑ # 6,585,695
  • ** Medtronic δεδομένα σε αρχείο

 

Το περιεχόμενο και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προορίζονται ως υποκατάστατο επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής, διάγνωσης ή θεραπείας καθ' οιονδήποτε τρόπο. Οι ιστορίες ασθενών που είναι διαθέσιμες είναι εμπειρίες που αφορούν έναν συγκεκριμένο ασθενή. Οι ανταποκρίσεις σε μια θεραπεία μπορεί να διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Να συζητάτε πάντα με τον γιατρό σας για τις πληροφορίες διάγνωσης και θεραπείας και να βεβαιώνεστε ότι κατανοείτε και ακολουθείτε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες. Η Medtronic δε φέρει καμία υπαιτιότητα ή ευθύνη για οιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκληθεί ή θεωρείται ότι έχει προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Για τη λίστα των ενδείξεων, αντενδείξεων, προφυλάξεων, προειδοποιήσεων, και πιθανών ανεπιθύμητων συμβάντων, παρακαλούμε ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης του προϊόντος.

 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος της παρούσας ιστοσελίδας δε μπορεί να αναπαραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια της Medtronic International Trading Sarl.   

Τα MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite και CareLink αποτελούν εμπορικά σήματα της Medtronic, Inc. και των θυγατρικών της. Το CONTOUR είναι εμπορικό σήμα της Ascensia Diabetes Care.